niedziela, 24 stycznia 2021

Tiger I Ausf E. Battlefront 1/100W styczniu 1945 Niemcy przeprowadzili trzy  operacje ofensywne,  mające na celu odblokowanie okrążonych w Budapeszcie  sił osi.  Operacje nosiły  kryptonimy Konrad I , II i  III, a jak  wiadomo żadna z nich nie osiągnęła założonego celu, choć w pewnym momencie było do tego naprawdę blisko. Trzonem sił użytych do deblokady jednostek był przerzucony spod Warszawy IV K.Panc SS dowodzony przez Ogruf. Herberta Gillego. W skład korpusu wchodziły  dwie dywizje: 3 D.Panc SS Totenkopf  i 5 D.Panc SS Wiking. Jedyną jednostką wyposażoną w Tygrysy I w liczbie kilkunastu szt. walczącą w 1945 r. na Węgrzech  była 9 kompania/ 3 SS.Pz Rgt Totenkpf. Kompania ta zwykle tworzyła pułkową  pancerną szpicę natarć niemieckich. Pozostałe trzy bataliony czołgów ciężkich uczestniczących w działaniach na tym froncie były wyposażone w czołgi Tiger II.  
Realizując mój węgierski projekt zdecydowałem się też  wykonać przynajmniej jeden model Tygrysa I. Model  Battlefrontu w  skali oczywiście 15 mm(1/100), stary, żywiczno-metalowy, nie jest  szczytowym osiągnięciem w dziedzinie jakości. Mimo  to, ponieważ, mam tych modeli dość sporo, pozostaje mi je zmontować i pomalować, testując przy tym techniki modelarskie, których dotychczas nie  stosowałem. Miałem w klasycznym modelarstwie i malowaniu aerografem, bardzo długą przerwę i potrzebowałem  też pewne rzeczy sobie przypomnieć. Te słabej jakości modele są do  tego doskonałym poligonem. 
Znamy jedynie kilka zdjęć Tygrysów Totenkopf z okresu walk na Węgrzech. Wydaje się, że tylko jeden z nich   nie ma zamalowanego numeru taktycznego białą farbą maskującą. Pozostałe zdjęcia, albo są nieczytelne, albo są niewidoczne ich numery. Mój model nawiązuje luźno do historycznych  realiów i posiada częściowo zamalowany nr  taktyczny 921. Jakie były losy Tygrysa z tym numerem dotychczas nie udało mi się ustalić. Model nie jest waloryzowany, poza lufą z rurki mosiężnej, gdyż ta z zestawu była nie do zaakceptowania. 


Zaznaczę jeszcze, bo różnie to obecnie bywa z oceną, że wpis ten,  jak i  kilka lub kilkanaście  planowanych, podobnych z tego tematu, nie ma na celu propagowania treści faszystowskich czy gloryfikowania waleczności  jednostek Waffen SS, mających bądź co bądź na swoich kontach zbrodnie wojenne.  Temat interesuje mnie  wyłącznie od strony historycznej i modelarskiej. 

Tiger I  '934' zniszczony pomiędzy m.Bicske i Baracska Wrak Tygrysa  oznaczonego rosyjskim numerem ewidencyjnym 308 A. Na przodzie wieży widoczna część zamalowanego numeru taktycznego, w postaci białych obwódek używanych w ciężkiej  9 kompanii (9.. ?)

Do  Tygrysów  Totenkopf na Węgrzech jeszcze wrócę. Będzie więc okazja do zaprezentowania kolejnej porcji  zebranego materiału zdjęciowego.