czwartek, 1 marca 2012

Żołnierze Wyklęci  Pierwszy dzień marca został, na mocy ustawy z 3 lutego 2011 uznany  świętem państwowym i Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych- żołnierzy polskich  niepodległościowych organizacji zbrojnych,  którzy po zakończeniu okupacji niemieckiej nie złożyli broni i nie zaprzestali walki o prawdziwą wolność. Z tej okazji mam zaszczyt zaprezentować znakomity blog poświęcony tematyce podziemia zbrojnego po 1944 r.Jego autor umieścił tam ogromną ilość bardzo ciekawych informacji z okresu walk z komunistyczną władzą, aktywnie wspieraną przez rosyjskie siły bezpieczeństwa i armii.  Blog jest prawdziwą kopalnią wiedzy o wielu wspaniałych niezłomnych postaciach i ich niestety tragicznych z reguły losach. Wielu z nich poległo,  zostało bestialsko zamordowanych, bądź zapłaciło ciężkim więzieniem i zniszczonym zdrowiem za patriotyczną postawę, przelewanie krwi w kilkuletnim stażu konspiracyjnym i partyzanckim. Jakże częste były przypadki oficerów, podoficerów i żołnierzy, którzy mieli za sobą  świeże, dramatyczne wspomnienia z walk z Niemcami,  z których nierzadko cudem udawało się wyjść cało, a którzy po wojnie oskarżani byli  o współpracę z hitlerowcami w zwalczaniu 'demokratycznego , postępowego podziemia GL-AL i robotniczo-chłopskich  inicjatyw o podłożu socjalistycznym'. Ofiar reżimu komunistycznego jest bardzo wiele. Miejsca  pochówku  niektórych  z nich   pozostają do dziś nie znane. 
Nie zapomnijmy o nich.
Link do bloga
Żołnierze Wyklęci
Polecam.
Zdjęcie pochodzi ze strony
http://www.ro.com.pl/aktualnosci/tresc/11595/Pamietamy_o_Zolnierzach_Wykletych/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz